I gCongar Anocht - Lewis Capaldi

 • 0. Véarsa 1Fanacht ort ‘G iarra’ gach rud bheith thar barr

  • Fanacht ort waiting for you
  • ‘G iarra’ gach rud wanting everything
  • bheith thar barr to be excelllent
  • Ag iarra’ (iarraidh) wanting
  • Ta me (mé) ag iarra’ … I want …
  • A’ bhfuil tú ‘g iarra’ …? Do you want …?
 • 0. Véarsa 1Caillte thiar, a mbeadh fhios ad ?

  • Caillte thiar lost back (in time)
  • a mbeadh fhios a’ad? would you know?
  • ‘Bhfuil fhios a’ad? Tá / Níl do you know? Yes / No
  • ‘Raibh fhios a’ad? Bhí / Ní raibh did you know? Yes / No
  • ‘mBeadh fhios a’ad? Bheadh / Ní bheadh would you know ? Yes / No
 • 0. Véarsa 1Duin’ éicint bhfuil fíor / … bhfuil mór / … bhfuil fial / … a stóir?

  • Duin’ éicint ‘bhfuil fíor somebody who is truthful / sincere
  • Duin’ éicint ‘bhfuil mór somebody who is big-hearted
  • Duin’ éicint ‘bhfuil fial somebody who is generous
  • Duin’ éicint, a stóir somebody, my darling
 • 0. Véarsa 1Dá mise an té, A’ n-aithneofá mé ?

  • Dá mise an té If I were the person
  • A’ n-aitheo(há)fá mé? would you recognize me
  • a’ n-imeo(há)fá liom? would you go with me?
  • a’ n-aireo(há)fá uait mé? would you miss me?
  • a n-inseo(há)fá dhom ? would you tell me ?
 • 0. RéamhCh.So, go-leith, ‘bhfuil muid fós in ann?

  • So, gabh i leith So, come here (tell me)
  • bhfuil muid fós are we still
  • in ann? able to
  • ‘Bhfuil tú in ann é a dhéana’? Are you able to do it?
  • Tá me (mé) in ann e (é) a dhéana. I am able to do it.
 • 0. RéamhCh.Mé ‘g iarra’ an duine is fearr ar domhan

  • (Tá) me (mé) ‘g iarra’ I want
  • an duine the person
  • is fearr ar domhan the best in the world
  • Is fearr/is measa the best/the worst
  • Is cliste/is amaidí cleverest/stupidest
  • Is deise/is gránna nicest/ugliest
 • 0. RéamhCh.So, go-leith, ‘bhfuil muid fós in ann?

  • So, gabh i leith come here (tell me)
  • ‘bhfuil muid fós in ann? are we still able to?
  • Gabh i leith Come here
  • Gabh i leith uait Follow me
  • Gabh i leith nóiméad Come here for a minute
 • 0. RéamhCh.Cá bhfios go ngabhfaidh an grá seo uainn i bhfad ‘s i gcéin

  • Cá bhfios Who knows
  • go ngabhfaidh that it will go
  • an grá seo uainn this love from us
  • i bhfad ‘s i gcéin far away and abroad
  • Cá bhfios dhuitse? What would you know?
  • Cá bhfios dhomsa? How would I know.
  • Cá bhfios d’aon duine? How would anybody know
 • 0. Curfá‘Nois an t-aon chiall. Ba mhaith liom bheith i ngar anocht.

  • ‘Nois an t-aon chiall Right now
  • Ba mhaith liom bheith I would like to be
  • i ngar anocht near (to you) tonight
  • i ngar ná i ngaobhar nowhere near
  • ní dheachaigh sé i ngar ná i ngaobhar don teach he didn’t go anywhere near the house
 • 0. Curfá‘S an oíche dall. Dá mbéinnse leat ní bhfaighfeá locht

  • ‘S an oíche dall and the night oblivious
  • Dá mbéinnse leat if I were along with you
  • ní bhfaigh(há)feá locht you would not find any fault
  • ní chlois(há)feá tada you would not hear anything
  • ní fheic(há)feá tada you would not see anything
  • ní dhéar(há)fá tada you would not say a word
 • 0. CurfáMuid a goil siar – Mo sheoid- mo sheoid- mo sheoid – Tíocht ón taobh thall

  • Muid a goil (gabháil) siar We are going back (in time)
  • Mo sheoid- mo sheoid- mo sheoid my jewel
  • Tíocht (ag teacht) ón taobh thall coming from the far side
  • a’ goil(gabháil) siar – ag teacht aniar going west (back) – coming from the west
  • ag goil(gabháil) soir – ag teacht anoir going east- coming from the east
 • 0. CurfáB’in a bhí i ndán. – Fan ‘s déan do mhoill. – In ainneoin chuile shórt

  • B’in a bhí i ndán That is what was in store
  • Fan ‘s déan do mhoill Stay and delay a while
  • In ainneoin chuile shórt despite of everything
  • i ndán what was in store / destiny
  • in ann able to
  • in am in time
 • 0. CurfáTá sé fáil chomh deacair gan bheith congar anocht.

  • Tá se (sé) fáil it is getting
  • chomh deacair so difficult
  • gan bheith congar anocht not to be nearby tonight
  • Chomh dearg le fuil As red as blood
  • Chomh bán le sneachta As white as snow
  • Chomh binn le smólach As sweet as a song thrush
 • 0. CurfáFan liom le mo thaobh.

  • Fan liom stay with me
  • le mo thaobh by my side
  • Fan ort Wait
  • Fan amach uaim Stay away from me
  • Fan in aice liom Stay beside me
 • 0. Véarsa 2Gabh thar fóir

  • Gabh Go
  • thar fóir crazy
  • Chuaigh tú thar fóir leis an scéal You went too far with the issue
  • Ná téigh thar fóir leis Don’t go overboard with it
  • Tá tú imí thar fóir leis an scéal You are gone overboard with the story
 • 0. Véarsa 2Gabh le fána le gaoth chóir

  • Gabh le fána go with the slope (flow)
  • le gaoth chóir with a favorable wind
  • gabh abhaile go home
  • gabh chodladh go to sleep
  • gabh dtí diabhail go to hell
 • 0. Véarsa 2‘S mé do thóir

  • ‘S mé do thóir and me searching for you
  • Ag dul sa tóir searching for
  • Chuaigh muid sa tóir air. We searched for it.
  • ag toraíocht searching for
 • 0. Véarsa 2Duin’ éicint bhfuil fíor / … bhfuil mór / ..bhfuil fial/ … a stóir

  • Duin’ éicint bhfuil fíor Somebody who is honest
  • Duin’ éicint bhfuil mór Somebody who is big-hearted
  • Duin’ éicint bhfuil fial Somebody who is generous
  • Duin’ éicint bhfuil fail Somebody, my darling
 • 0. Véarsa 2Dá mise an té a’ n-aithneofá mé ?

  • Dá mise an té If I were the person
  • A’ n-aithneofá mé ? Would you recognize me?
  • A’ mbeith(há)feá sásta leis? Would you be happy with it?
  • A’ dtiocf(há)á liomsa….? Would you come with me….?
  • A’ ndéan(há)feá do dhícheall? Would you try your best?
 • 0. Véarsa 2Cá bhfios go ngabhfaidh an grá seo uainn i bhfad ‘s i gcéin

  • Cá bhfios Who knows
  • go ngabhfaidh that it will go
  • an grá seo uainn this love from us
  • i bhfad ‘s i gcéin far & wide
  • uaim – uait from me – from you
  • uaidh – uaithi from him – from her
  • uainn – uaibh – uathu from us – from you – from them

Shopping Cart
Scroll to Top