Geronimo - Sheppard

 • 0. Véarsa 1‘n-Airíonn tú é ? Muid ag goil sa tseans

  • n-Airíonn tú e (é) Can you feel it?
  • Muid ag dul We are going
  • Sa tseans taking a chance
  • Ce’ chaoi a n-airíonn tú? How are you feeling?
  • Cá n-airíonn tú an phian? Where do you feel the pain?
  • ‘n-airíonn tú tuirseach? Do you feel tired?
 • 0. Véarsa 1‘gCloiseann tú mé? Tar ‘s suí lem’ ais

  • A’ gcloiseann tú mé? Do you hear me?
  • Tar ‘s suí Come and sit
  • Le m’ais by my side
  • Ar chuala tú an chuach? Did you hear the cuckoo?
  • A’ gcloiseann tú an ceol? Do you hear the music?
  • A’ gclois(he)fidh tú an nuacht? Will you hear the news?
 • 0. Véarsa 1Feicim ann thú ‘S tú istigh faoi bhun an easa mhóir

  • Feicim ann thú I see you there
  • ‘S tú istigh and you inside
  • faoi bhun underneath
  • an easa mhóir the big waterfall
  • Chonaic me (mé) e (é) I saw it
  • Feicim e (é) I see t
  • Feic(he)fidh me (mé) e (é) I will see it
 • 0. Véarsa 2Tine lasta. Tá an oíche sámh

  • Tine lasta The fire is lit
  • Tá ‘n oíche The night is
  • sámh serene / restful
  • Oíche Mhaith Goodnight
  • Codladh Sámh Sweet dreams
 • 0. Véarsa 2Sona sásta. Gabh i leith ‘s tóg mo lámh

  • Sona sásta happy out
  • Gabh i leith come here
  • ‘s tóg mo lámh and take my hand
  • Gabh i leith Come here
  • Gabh i leith anseo nóiméad Come here for a minute
  • Gabh i leith uait Off we go
 • 0. Véarsa 2‘dTiocfá liomsa? Ag tumadh thar an easa mhóir

  • ‘dTioc(há)fá liomsa? Would you come with me?
  • Ag tumadh thar diving over
  • an easa mhóir the big waterfall
  • A’ dtioc(he)faidh tú ann? will you come to it?
  • Tioc(he)faidh / Ní thioc(he)faidh Yes (I will come) / No ( I will not come)
  • A’ dtioc(há)fá ann? Would you come to it?
  • Thioc(hin)fainn / Ní thioc(hin)fainn Yes (I would go) / No ( I wouldn’t go)
 • 0. RéamhCh.So béic, Geronimo. Féach, Geronimo. Laoch, Geronimo. Scréach, Geronimo.

  • Béic – Féach – Laoch – Scréach Shout – Look – Hero – Scream
  • Béicigí! Shout! (plural)
  • Féach air seo!/Féachaigí air seo! Look at this!/Look at this! (plural)
  • Is Laoch thú/Is tú mo Laoch You are a hero/You are my hero
 • 0. RéamhCh.Croith, Geronimo. Suigh, Geronimo. Rith, Geronimo.

  • Croith – Suigh – Rith Shake – Sit – Run
 • 0. Curfá‘n-Airíonn túúú mo ghrá?

  • A’ n-airíonn tú Do you feel
  • mo ghrá my love
  • Airím e (é) I feel it
  • Airím iontach I feel great
  • Tá me (mé) ag aireachtáil iontach I’m feeling great
 • 0. CurfáCas ‘s léim – Cas ‘s leim – Cas ‘s léim

  • Cas ‘s léim Turn and jump
  • Cas thart turn around
  • Cas air an solas Turn on the light
  • Cas dhó an solas Turn off the light
 • 0. Véarsa 3Nós na gaoithe Ag imeacht gan treo

  • Ar nós na gaoithe Like the wind
  • ag imeacht going
  • gan treo without direction
  • Ná déan nós ná bris nós Don’t make a habit/Don’t break a habit
  • ar nós cuma liom disinterested
  • ar aon nós anyways
 • 0. Véarsa 3Lá ‘s oíche Mé i ngrá go deo

  • Lá ‘s oíche Day and night
  • mé i ngrá I’m in love
  • go deo forever
  • de ló ‘s d’oiche day and night
  • ó mhaidin go hoíche from morning to night
  • ó dhubh go dubh from dawn until dusk
 • 0. Véarsa 3Tóg mo lámh ‘s léim Isteach faoi bhun an easa mhóir

  • Tóg mo lámh Take my hand
  • ‘S léim and jump
  • isteach faoi bhun in under
  • an easa mhóir the big waterfall
  • Beir ar mo lámh Take my hand
  • Beir air! Grab it!
  • Lá breithe – Lá breithe sona dhuit Birthday – Happy Birthday
 • 0. RéamhCh.So béic, Geronimo Féach, Geronimo Laoch, Geronimo Scréach, Geronimo

  • Béic – Féach – Laoch – Scréach Shout – Look – Hero – Scream
 • 0. RéamhCh.Croith, Geronimo Suigh, Geronimo Rith, Geronimo

  • Croith Suigh Rith Shake Sit Run
 • 0. Droich.Ní ach buachaill mé imí ar strae

  • Ní ach gur buachaill mé It’s just that I am a boy
  • imí gone
  • ar strae astray
  • Maith an buachaill Good lad
  • Buachaill thú fhéin You boy you
  • Buachaill báire You boyo
 • 0. Droich.Caillte bhfad i gcéin Istigh faoi bhun an easa mhóir

  • Caillte lost
  • i bhfad i gcéin very far away
  • Istigh faoi bhun an easa mhóir In under the big waterfall
  • I bhfad uainn Far away from us
  • Is glas iad na cnoic i bhfad uainn The grass is always greener on the other side
  • I bhfad uainn an anachain May hardship stay far removed from us
 • 0. Droich.Seasfaidh mé liom fhéin Breathnú uaim i gcéin

  • Seas(he)faidh mé I will stand
  • liom fhéin on my own
  • Breathnú uaim looking away
  • i gcéin into the distance
  • Breathnaigh air seo Look at this
  • Stop ag breathnú orm Stop looking at me
  • Breathnaíonn tú áiféiseach You look ridiculous
 • 0. Droich.Is mé ar tí leimt Istigh faoi bhun an easa mhóir

  • ‘S mé ar tí léimt And I’m just about to jump
  • Isteach faoi bhun an easa mhóir In under the big waterfall
  • ar tí tarlú just about to happen
  • ar tí dúnadh just about to close
  • ar tí imeacht(a) just about to go
 • 0. Droich.Nuair a thitim síos ‘dTiocfaidh tú mo dhiaidh?

  • Nuair a thitim síos When I fall down
  • dTioc(he)faidh tú will you come
  • i mo dhiaidh after me
  • Tit – Titim To fall – falling
  • Thit me (mé) – titeann me (mé) – tit(he)fidh me (mé) I fell / I fall/ I will fall
 • 0. Droich.Mé phiocadh aníos aríst ? Istigh faoi bhun an easa mhóir

  • Mé a phiocadh To pick me
  • aníos aríst (arís) up again
  • Istigh faoi bhun an easa mhóir in under the big waterfall
  • ag teacht aníos – ag teacht anuas – ag teacht anall coming up – coming down – coming over
  • Nuair a bhí me (mé) ag fás aníos .. When I was growing up ..
 • 0. Droich.‘Nois lean mo chéim Rithfidh muid linn fhéin

  • Anois now
  • lean mo chéim follow my step
  • rithfidh muid we will run
  • linn fhéin on our own
  • Ar rith se (sé) riamh leat …? Has it ever occurred to you …?
 • 0. Droich.mBeidh tú le mo thaobh? Istigh faoi bhun an easa mhóir?

  • A’ mbeidh tú Will you be
  • le mo thaobh by my side
  • Istigh faoi bhun an easa mhóir in under the big waterfall
  • A’ mbeidh tú ann? Will you be there?
  • A mbíonn tú ann? Do you go (be) there?
  • A’raibh tú ann? Where you there?

Shopping Cart
Scroll to Top