Cleachtaí Cainte / Rólimirt

Lá 1

Blaisíní

Cá ‘il tú fanacht?

1Ú Rang

Ce’ chaoi bhfuil tú?

2Ú Rang

Céar’ tá uirthi?

3Ú Rang

Cén t-am é?

4Ú Rang

Cé aige a bhfuil sé?

Sinsir 1

Céar’ tá á dhéana’ aici?

Sinsir 2

Kate as Cinn Mhara

Sinsir 3

Sula / Sular

Sinsir 4

An Aimsir – Cuid 1
Shopping Cart