• 0. Véarsa 1Nuair bhíonn laethanta fuar ‘S an spéir faoi ghruaim

  • Nuair a bhíonn When there are
  • laethanta fuar cold days
  • 'S an spéir And the sky is
  • faoi ghruaim desolate (under desolation)
  • An spéir the sky
  • dath na spéire color of the sky
  • fíor na spéire the horizon
 • 0. Véarsa 1Ní bhíonn éan chomh binn Leis an dreoilín ard

  • Ní bhíonn éan No bird is
  • chomh binn as sweet / melodic
  • Leis an as is the
  • dreoilín ard high wren
  • Ní raibh .... It wasn't ....
  • Níl ..... / Ní bhíonn .... It isn't ..... / It doesn't .....
  • Ní bheidh .... / Ní bheadh .... It won't .... / I wouldn't ......
 • 0. Véarsa 1Nuair nach n-aontaíonn ‘n saol ‘S bíonn fonn ort éalú

  • Nuair nach n-aontaíonn When it does not agree
  • ‘n saol life
  • ‘S bíonn fonn ort and you feel like
  • éalú escaping
  • Nuair nach n-airíonn tú iontach When you don't feel great
  • Nuair nach n-imríonn tú go maith When you don't play well
  • Nuair nach n-insíonn siad dhuit When they don't tell you
 • 0. Véarsa 1‘Sé an laoch taobh thiar a bhíonn cráite ‘s i mbaol

  • ‘Sé an laoch It's the hero
  • taobh thiar at the back (unseen)
  • A bhíonn cráite who is tormented
  • ‘s i mbaol and endangered
  • i ndeireadh thiar thall in the very end
  • i ndeireadh na dála after all
  • I ndeireadh na feide at the end of one's tether
 • 0. RéamhCh.Mé ‘g iarra’ screadadh amach Mé ‘g iarra’ rá don saol

  • Mé ‘g iarra’ I want to
  • screadadh amach shout out
  • Mé ‘g iarra’ I want to
  • rá don saol say to the world
  • Céar' 'ta tú 'g iarra'? What do you want?
  • 'Bhfuil tú 'g iarra' piorra? Do you want a pear?
  • Ní me (mé) 'g iarra' piorra. Tá me (mé) 'g iarra' úll. I don't want a pear. I want an apple.
 • 0. RéamhCh.Ach is ar chluasa bodhar a thiteann na briathra faobhar

  • Ach is ar But it's on
  • chluasa bodhara deaf ears
  • a'thiteann na That they fall
  • briathra faobhar sharp words
  • Cluas bhodhar a thabhairt To ignore
  • Ar chraiceann na cluaise ... by the skin of your ears do not .....
 • 0. RéamhCh.Is cuma bocht ná rí Tagann an tsantacht tríd

  • Is cuma It does not matter
  • bocht ná rí rich or poor
  • Tagann an tsantacht Greed comes
  • tríd through
  • Is cuma liom. / Ní miste liom I don't care / mind
  • Is cuma liom sa diabhal / sa tsioc I could not care less
 • 0. RéamhCh.Bíodh ‘ fhios a’t cé thú fhéin Bíodh ‘ fhios a’t cé thú fhéin

  • Bíodh fhios a’ad Let it be known to you
  • cé thú fhéin who you are yourself
  • 'Bhfuil fhios a'ad? Do you know?
  • Tá fhios a'am I know
  • Níl fhios a'am I don't know
 • 0. CurfáNuair a thitim síos Leanfaidh mé ar aghaidh

  • Nuair when
  • a thitim síos I fall down
  • Leanfaidh me (mé) I will follow
  • ar aghaidh onward
  • Lean ort Keep going
  • Lean leis Keep doing it
  • Lean me follow me
 • 0. CurfáImeoidh an diabhal i laghad. Imeoidh an diabhal i Iaghad

  • Im(ó)eoidh It/he/ will go
  • an diabhal the devil / demon
  • i laghad diminish / get smaller
  • ag dul i laghad getting smaller
  • ag dul i méid getting bigger
  • ag dul in airde getting taller
 • 0. CurfáTaobh istigh do mheon Gheobhaidh tú an leigheas

  • Taobh istigh within
  • do mheon your character / belief
  • Gheobhaidh tú You will find
  • an leigheas the healing /remedy
  • A bhfaigh(he)aidh tú ceann dhom? Will you get me one?
  • Geobh(he)faidh me (mé) Yes - "I will get"
  • A' bhfaigh(há)feá ceann? Gheobh(hin)ainn Would you get one? Yes (I would get)
 • 0. CurfáImeoidh an diabhal i laghad Imeoidh an diabhal i Iaghad

  • Imeo(ó)idh an diabhal i laghad The demon will subside
  • Téigh go dtí diabhal Go to hell
  • Diabhal 'fhios agam the hell do I know
  • Is cuma liom sa diabhal I couldn't care less
 • 0. Véarsa 2‘S an cur i gcéill a théann ar strae

  • 'S an and the
  • 'S an cur i gcéill I't the pretense / lies
  • a théann that goes
  • ar strae astray
  • gaibhte ar strae gone astray
  • gaibhte amú gone missing / lost
  • gaibhte abhaile gone home
 • 0. Véarsa 2Is an masc ort féin á bhaint mar bhréag

  • Is an masc and that mask
  • ort fhéin on you yourself
  • á bhaint to remove it
  • mar bhréag as a falsehood / lie
  • sásamh a bhaint as to enjoy it
  • ciall a bhaint as to understand it
  • úsáid a bhaint as to use it
 • 0. Véarsa 2‘S ag deir’ na dála ‘Sén crua ar táirne

  • ag deireadh na dála finally / at the end of the day
  • 'sé an crú ar táirne backs to the wall
  • anois nó go brách now or never
  • rith nó seasamh fight or flight
  • bás nó saol life or death
 • 0. Véarsa 2Níos mó le cailleadh Ná troid an lae

  • Níos mó There is more
  • le cailleadh to lose / at stake
  • ná troid an lae than daily struggles
  • Níl an cath caillte fós The battle is not yet lost
  • Níl tada le cailleadh a'ad You have nothing to lose
  • Níl aon chaill(eadh) air No lose on it (compliment)
 • 0. Véarsa 2In am na slabhraí a bhris’ In am bheith mór aríst

  • In am It's time
  • na slabhraí a bhris’ to smash the chains
  • In am bheith I't time to be
  • mór aríst tremendous again
  • laincisí a bhriseadh bread the bonds / shackles
  • srianta a scaoileadh release the constraints
  • smacht a ruaigeadh banish control
 • 0. Véarsa 2Bíodh fhios a’at céard é fhéin Bheith fágth’ i bhfad i gcéin

  • Bíodh fhios a’at Let it be known to you
  • céard é fhéin what it means
  • Bheith fágth’ to be abandoned / excluded
  • i bhfad i gcéin exiled
  • Bíodh fhios a'ad céard atá i gceist You should know what's involved
  • Bíodh fhios a'ad ceart ó mhícheart You should know right from wrong
  • Bíodh fhios a'ad céard le haghaidh é You should know what it's for.
 • 0. Véarsa 2Is cuma bocht ná rí Tagann an tsantacht tríd

  • Is cuma It doesn't matter
  • bocht ná Rí pauper or King
  • Tagann an tsantacht tríd The greed comes through
  • Briseann an dúchas tríd Your true character will prevail
  • An treise dúchas ná oilúint? Nature versus nurture
 • 0. Véarsa 2Bíodh fhios ad cé thú fhéin. Bíodh fhios ad cé thú fhéin

  • Bíodh fhios a'ad Let it be known to you
  • cé thú fhéin who you are yourself
  • Cé mise? - Cé thusa? Who am I? - Who are you?
  • Cé eiseann? - Cé ise? Who is he? / Who is she?
  • Cé muide? - Cé sibhse? - Cé iadsan? Who are we? - Who are you? - Who are they?
 • 0. Droich.Deir siad gur cuma faoi Deir mé nach b‘in an chaoi

  • Deir siad They say
  • gur cuma faoi that it doesn't matter
  • Deir me (mé) I asy
  • nach b'in a chaoi that isn't the way
  • Ab 'in e (é)? - 'Sea, sin e(é) Is that it? - It is (yes) That's it
  • Ab ea? 'Sea 'Sea = "It is" not "Yes"
  • Ab 'in a' chaoi a bhfuil se (sé)? 'Sea It that the way it is? It is (yes)
 • 0. Droich.Níl ann ach saol amháin ‘Sé an rud is fiúntaí ann

  • Níl ann ach There is only ----- in it
  • saol amháin the one life
  • 'Sé an rud is It is the ---------------- thing
  • is fúntaí ann the most meaningful (thing) in existence
  • an rud is measa a bhfuil ann the worst thing that exists
  • an rud is barúla riamh the funniest thing ever
  • an rud is suntasaí faoi the most distinguishing thing about it
 • 0. Droich.Le súile loinnir geal Díocas ‘s dóchas ann

  • Le súile with eyes
  • loinnir geal shinning bright
  • Díocas ' dóchas ann determination & belief present
  • Fáilte 's fiche romhat A welcome and twenty before you
  • Múchadh 's bá ort - Mallacht May you smother & drown (curse)
  • Thabharf(hing)ainn cion 's searc dhuit I would give affection & love(crush) to you
 • 0. Droich.Ardóidh mé mo cheann Cuma cén chonstaic ann

  • Ardó(ó)idh mé mo cheann I will lift my head
  • Cuma ( is cuma) No matter
  • cén constaic ann what hazard lies in the way